CO777SK: Odborný seminár pre onkológov

Základné údaje
Názov aktivityOdborný seminár pre onkológov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
019 - klinická onkológia, 043 - radiačná onkológia, sestra
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoBanská Bystrica, reštaurácia Tank
web PopisCINV- chemoterapiou indukovaná nauzea a eméza - prehľad o farmakologických možnostiach, odporúčaniach podľa medzinárodných guidelinov, klinický pohľad na jej manažment lekármi a zdravotnými sestrami. Zdieľanie skúseností.
Kredity
Dátum od8.11.2017 Dátum do8.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorAngelini Pharma Slovenska republika Meno kontaktnej osobyZuzana Chrenová
Garant
Garant - názovHematologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica Full NamePrim. MUDr. Alexander Wild
Organizátor
Organizátor - názovHematologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica MenoPrim. MUDr. Alexander Wild
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno