CO746SK: Odborný kreditovaný hematologický seminár

Základné údaje
Názov aktivityOdborný kreditovaný hematologický seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo, 019 - klinická onkológia, 024 - klinická biochémia, 025 - anestézi
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov15 MiestoBratislava, seminárna miestnosť KHaT, Antolská 11
web PopisMiesto erytropoetínov v súčasnej hematologickej praxi, dlhodobá účinnosť a bezpečnosť liečby ITP agonistami TPO receptora , nové možnosti liečby PH-negatívnej B-ALL
Kredity
Dátum od15.11.2017 Dátum do15.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorProgress CA, s.r.o Meno kontaktnej osobyEva Baranová
Garant
Garant - názovKlinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB , Antolská 11, Bratislava Full NameDoc.MUDr. Martin Mistrík PhD.
Organizátor
Organizátor - názovKlinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB , Antolská 11, Bratislava MenoDoc.MUDr. Martin Mistrík PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno