CO692SK: Celoústavný odborný seminár

Základné údaje
Názov aktivityCeloústavný odborný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
006 - pracovné lekárstvo, 021 - hygiena práce a choroby z povolania, 052 - hygiena detí a mláde
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoBanská Bystrica, RÚVZ
webhttp://www.vzbb.sk Popis Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, PSČ 975 56 Celoústavný odborný pracovný seminár : Dňa 22.11.2017 Odborný garant: Odbor prev
Kredity
Dátum od21.11.2017 Dátum do21.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva BB Meno kontaktnej osobyMUDr. Silvia Kontrošová,MPH
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Full Nameprof. MUDr. Cyril Klement CSc.,
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Menoprof. MUDr. Cyril Klement CSc.,
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno