CO689SK: Nemocničný seminár

Základné údaje
Názov aktivityNemocničný seminár StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
023 - rádiológia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov100 MiestoNové Zámky
web Popisnemocničný seminár RTG oddelenia 13,30 - 15,30 hod.
Kredity
Dátum od6.11.2017 Dátum do6.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Meno kontaktnej osobyMgr. Jana Bažaličková
Garant
Garant - názovFNsP Nové Zámky Full NameMUDr. Imrich Matuška
Organizátor
Organizátor - názovFNsP Nové Zámky MenoMUDr. Imrich Matuška
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názovprimár Rádiologického oddelenia MenoMUDr. Tibor Firický