CO662SK: AKTUÁLNE OTÁZKY AMBULANTNEJ PRAXE 2017

Základné údaje
Názov aktivityAKTUÁLNE OTÁZKY AMBULANTNEJ PRAXE 2017 StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitykrajská
Specializations
020 - všeobecné lekárstvo
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov35 MiestoSpišská Nová Ves
web PopisPraktické aspekty terapie Parkinsonového ochorenia. Moderný manažment liečby pacienta IM + CHSZ v ambulantnej praxi. Aktuálne trendy v liečbe astmy a CHOCHP.
Kredity
Dátum od7.11.2017 Dátum do7.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorContinental Bussiness Services Meno kontaktnej osobyGabriela Kasalová
Garant
Garant - názovFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Full NameProf. MUDr. Ján Gajdošík PhD.
Organizátor
Organizátor - názovFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MenoProf. MUDr. Ján Gajdošík PhD.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14598-inv-Program_disease_awareness_semináre.docx Sylaby (max. 7MB)14598-syl-Program_disease_awareness_semináre.docx