CO607SK: Liečivá komunikácia v nemocnici

Základné údaje
Názov aktivityLiečivá komunikácia v nemocnici StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityceloslovenská (počet účastníkov do 200)
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoGalanta
web PopisSeminár určený pre lekárov a venovaný oblasti komunikácie v nemocnici.
Kredity
Dátum od22.11.2017 Dátum do22.11.2017
Počet kreditov3
Kontakty
RegistrátorSvet zdravia, a.s. Meno kontaktnej osobyMgr. Ivana Kravčíková
Garant
Garant - názovSvet zdravia, a.s. Full NameMUDr. Róbert Hill PhD.
Organizátor
Organizátor - názovSvet Zdravia, a.s. MenoMgr. Ivana Kravčíková
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno