CO519SK: RÚVZ so sídlom v Nitre, Jeseň-2017

Základné údaje
Názov aktivityRÚVZ so sídlom v Nitre, Jeseň-2017 StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
227 - verejné zdravotníctvo (hygiena a epidemiológia)
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov63 MiestoNitra , RÚVZ
web PopisPostgraduálne vzdelávanie odborných pracovníkov RÚVZ Nitra.
Kredity
Dátum od13.11.2017 Dátum do13.11.2017
Počet kreditov7
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Meno kontaktnej osobyIng. Mária Dobišová
Garant
Garant - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Full NameMUDr. Mgr. Katarína Tináková MPH, MHA
Organizátor
Organizátor - názovRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre MenoMUDr. Mgr. Katarína Tináková MPH, MHA
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno