CO450SK: Diagnostika PAH v klinickej praxi

Základné údaje
Názov aktivityDiagnostika PAH v klinickej praxi StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
003 - pneumológia a ftizeológia, 049 - kardiológia, 155 - pediatrická kardiológia, 156 - pediat
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoSpišská nová Ves, Svet zdravia a.s.
web PopisNeinvazívne vyšetrovacie metódy a úskalia diagnostiky PAH Invazívna diagnostika PH Komplexná liečba a manažment pacienta v Centre pre liečbu PAH vo VUCH, a.s. Košice
Kredity
Dátum od23.11.2017 Dátum do23.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorTAJPAN s.r.o. Meno kontaktnej osobyPeter Slovák
Garant
Garant - názovKardiologické oddelnie, VÚSCH, a.s. Košice Full NameMUDr. Monika Jankajová PhD., MPH
Organizátor
Organizátor - názovKardiologické oddelnie, VÚSCH, a.s. Košice MenoMUDr. Monika Jankajová PhD., MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno