CO301SK: Seminár V. internej kliniky LFUK a UNB Bratislava Ružinov

Základné údaje
Názov aktivitySeminár V. internej kliniky LFUK a UNB Bratislava Ružinov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
001 - vnútorné lekárstvo
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov40 MiestoV.Interná klinika LFUK a UNB Bratislava Ružinov
web PopisPravidelné semináre V.internej kliniky
Kredity
Dátum od10.1.2018 Dátum do10.1.2018
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorV.interná klinika LFUK a UNB Bratislava Meno kontaktnej osobyTomáš Petrovič
Garant
Garant - názovV.interná klinika LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov Full Nameprof. MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP
Organizátor
Organizátor - názovLekárska fakulta Univerzity Komenského Menoprof.MUDr. Juraj Payer PhD., MPH, FRCP
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14229-inv-Kópia súboru Semináre_jeseň_2017.xlsx Sylaby (max. 7MB)14229-syl-Kópia súboru Semináre_jeseň_2017.xlsx