CO105SK: Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Základné údaje
Názov aktivityÚstavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoKnižnica III. internej kliniky LFUK a UNB, Limbová 5, Bratislava
web PopisMUDr. Martin Kokles Heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou v prevencii a liečbe venóznejtromboembólie začiatok seminára od 13.00 hod. do 14.45 hod.
Kredity
Dátum od8.11.2017 Dátum do8.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálna lekárska komora Bratislava Meno kontaktnej osobyFerdinand Klimsch
Garant
Garant - názovIII. interná klinika LF UK a UNB Full NameDoc.MUDr. Viliam Mojto CSc.,MHA.
Organizátor
Organizátor - názovRLK Bratislava MenoDoc.MUDr. Marián Vician CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14046-inv-Semináre III.internej kliniky LUK a UNB.docx