CO94SK: Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Základné údaje
Názov aktivityKontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
024 - klinická biochémia
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov20 MiestoLučenec, Sk-Lab, spol. s r.o.
web PopisKontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovnkov formou miestnych seminárov.
Kredity
Dátum od21.11.2017 Dátum do21.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorSK Lab spol.s r.o. Meno kontaktnej osobyEva Lauková
Garant
Garant - názovSk-Lab, spol. s r.o. Full NameMUDr. Adelhaida Sečníková
Organizátor
Organizátor - názovSK-Lab, spol. s r.o. MenoMUDr. Peter Sečník
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno