CO93SK: Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB

Základné údaje
Názov aktivityÚstavné semináre III. internej kliniky LFUK Bratislava a UNB StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
- - bez atestácie, 001 - vnútorné lekárstvo, 002 - infektológia, 003 - pneumológia a ftizeoló
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov30 MiestoKnižnica III. internej kliniky LFUK a UNB, Limbová 5, Bratislava
web PopisMUDr. Veronika Višenková prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc. Neinvazívne možnosti hodnotenia fibrózy pečene začiatok seminára od 13.00 hod. do 14.45 hod.
Kredity
Dátum od11.10.2017 Dátum do11.10.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRegionálna lekárska komora Bratislava Meno kontaktnej osobyFerdinand Klimsch
Garant
Garant - názovIII. interná klinika LF UK a UNB Full NameDoc.MUDr. Viliam Mojto CSc.,MHA.
Organizátor
Organizátor - názovRLK Bratislava MenoDoc.MUDr. Marián Vician CSc.
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)14034-inv-Semináre III.internej kliniky LUK a UNB.docx