CM836SK: Odborné semináre na rok 2017 pre zamestnancov RÚVZ Bardejov

Základné údaje
Názov aktivityOdborné semináre na rok 2017 pre zamestnancov RÚVZ Bardejov StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivitymiestna
Specializations
052 - hygiena detí a mládeže, 057 - hygiena životného prostredia, 058 - hygiena výživy, 059 -
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov18 MiestoRÚVZ Bardejov
webhttp://www.ruvzbj.sk PopisOdborné semináre na rok 2017 pre zamestnancov RÚVZ Bardejov s cieľom prehlbovania kvalifikácie.
Kredity
Dátum od15.11.2017 Dátum do15.11.2017
Počet kreditov1
Kontakty
RegistrátorRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove Meno kontaktnej osobyMUDr. Jana Zbyňovská
Garant
Garant - názovRÚVZ Bardejov Full NameMUDr. Jana Zbyňovská
Organizátor
Organizátor - názovRÚVZ Bardejov MenoMUDr. Jana Zbyňovská
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)12774-inv-plán seminárov.doc Sylaby (max. 7MB)12774-syl-plán seminárov.doc