CM649SK: Seminár pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v Poprade

Základné údaje
Názov aktivitySeminár pre pracovníkov RÚVZ so sídlom v Poprade StavPublikovaná
Typ aktivitySeminár Úroveň aktivityokresná
Specializations
006 - pracovné lekárstvo, 021 - hygiena práce a choroby z povolania, 052 - hygiena detí a mláde
zobraz viac
Autodidaktické testy
Odhad počtu účastníkov25 MiestoPoprad
web PopisZ dôvodu sústavného vzdelávania pracovníkov RÚVZ je potrebné zabezpečiť pravidelnú informovanosť odborných pracovníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch, aktuálnych vedeckých poznatkoch ako aj o riešeniach programoch a projektoch.
Kredity
Dátum od22.11.2017 Dátum do22.11.2017
Počet kreditov2
Kontakty
RegistrátorRÚVZ so sídlom v Poprade Meno kontaktnej osobyIng. Milada Syčová
Garant
Garant - názovRÚVZ so sídlom v Poprade Full NameMUDr. Mária Michalovičová MPH
Organizátor
Organizátor - názovRÚVZ so sídlom v Poprade MenoMUDr. Mária Michalovičová MPH
Spoluorganizátor
Spoluorganizátor - názov Meno
Prílohy
Pozvánka (max. 7MB)12592-inv-Pozvánka na VŠ seminár 22. novembra 2017.doc